MERCEDES BENZ

- Tổ chức tại Cung Việt Xô HN

- Ngày thực hiện: 22/06/2014

- Sử dụng LED P5 235m2; P7 78m2; P20 24m2, Hệ thống Panorama

FUTURE NOW

- Tổ chức tại SECC Quận 7 Tp.HCM

- Ngày thực hiện: 07/06/2014

- Sử dụng LED P5 235m2; P7 96m2; P20 18m2, Hệ thống Panorama

HOA HẬU ĐẠI DƯƠNG

- Tổ chức tại: Phan Thiết

- Ngày thực hiện: 25/05/2014

- Sử dụng LED P5 94m2; P12 26m2; P20 83m2

TIẾNG HÁT MÃI XANH

- Tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình

- Ngày thực hiện: 06/06/2014

- Sử dụng LED P5 40m2; Máy chiếu 5k

PRUDENTIAL

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7

- Ngày thực hiện: 02/04/2014

- Sử dụng LED P5 50m2; máy chiếu 12k

LỄ VINH DANH ANH HÙNG ORION

- Tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương

- Ngày thực hiện: 07/04/2014

- Sử dụng LED P7 166m2, Máy chiếu 12k

LIÊN MINH HUYỀN THOẠI

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ

- Ngày thực hiện: 06/04/2014

- Sử dụng LED P5 231m2

SAPPORO ESCAPE

- Tổ chức tại: Quận 7

- Ngày thực hiện: 08/03/2014

- Sử dụng LED P5 70m2; P7 69m2; P20 66m2.

NHÂN TỐ BÍ ẨN

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7

- Ngày thực hiện: 03/03/2014

- Sử dụng LED P5 110m2; P7 24m2.

LIVE SHOW ĐAN TRƯỜNG - VẪN MÃI 1 NỤ CƯỜI

- Tổ chức tại Sân khấu 126

- Ngày thực hiện: 11/01/2014

- Sử dụng LED P5 44m2; P20 66m2

BÀI HÁT YÊU THÍCH

- Tổ chức tại Cung Việt Xô

- Ngày thực hiện: 09/02/2014

- Sử dụng LED P7 110m2

TẤT NIÊN CTY ĐẤT VIỆT

- Tổ chức tại Khách sạn Sheraton

- Ngày thực hiện: 26/01/2014

- Sử dụng LED P5 75m2; Hệ thống Panorama