KOTEX YEAR END PARTY

- Tổ chức tại Khách sạn Nikko.

- Ngày thực hiện: 20/01/2014

- Sử dụng LED P7 18m2; Máy chiếu 5k lumems

LỄ TRAO GIẢI MAI VÀNG

- Tổ chức tại Nhà hát Thành Phố

- Ngày thực hiện: 18/01/2014

- Sử dụng LED P5 25m2.

BÀI CA HỮU NGHỊ

- Tổ chức tại Đài Truyền Hình Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/01/2014 
- Sử dụng màn hình LED P5: 12m2.

HEINEKEN COUNTDOWN PARTY

- Tổ chức tại hồ Bán Nguyệt - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 31/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P20: 122m2.

SAPPORO ESCAPE NEW YEAR

- Tổ chức tại cầu Ánh Sao - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 31/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 7,5m2; P7: 104m2; P12: 50m2; P20: 8m2

NGÔI SAO CỦA NĂM

- Tổ chức tại khách sạn Pullmen - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 12/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 57m2; P20: 25m2

ĐÊM ĐAM MÊ

- Tổ chức tại khách sạn Seraton - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 20/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 36m2.

VŨ ĐIỆU ĐAM MÊ

- Tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 30/11/2013 
- Sử dụng màn hình LED P20: 160m2.

HEINEKEN - TƯNG BỪNG MÙA LỄ HỘI 2013

- Tổ chức tại Nha Trang
- Thực hiện vào ngày 23/11/2013 
- Sử dụng màn hình LED P20: 55m2; 2 máy chiếu 12.000lumens

LỄ RA MẮT NOKIA LUMIA 1520

- Tổ chức tại khách sạn Marriot - Hà Nội
- Thực hiện vào ngày 05/11/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 37m2.

SIÊU MẪU VIỆT NAM 2013

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - TP.HCM
- Thực hiện vào ngày 20/10/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 120m2.

THE VOICE 2013

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng - TP.HCM
- Thực hiện vào ngày 15/09/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 75m2; LED P7: 25m2; LED P20: 38m2.