[MÀN HÌNH LED] Người Đi Tìm Hình Của Nước

12

Tổ chức tại Đài Truyền Hình Tp.HCM

Ngày thực hiện: 15-16/ 06/ 2016

Sử dụng LED P5, Máy chiếu 20k