Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI
(Các sản phẩm Sony)
Hỗ trợ viên 1
( 028.39208340 )
Mr.Tiến
( 0903.947.700 )
Hỗ trợ viên 2
( 028.38371928 )
( Màn hình LED )
Mr. Tín
( 0905.366.656)
HỖ TRỢ DỊCH VỤ
(Cho thuê Màn hình LED & Thiết bị chuyên dụng )
Mr. Tuấn
( 0906.677.158)
Mr. Hải
( 0908.228.979)
Mr. Sơn
( 0908.264.557)
SHOW ĐÁM CƯỚI

- Tổ chức tại Kumho Asiana Plaza Sài Gòn - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 132m2.

PRUDENTIAL

- Tổ chức tại White Palace - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 02/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 32m2; 4 máy chiếu 15.000 lumens.

LIVE SHOW ĐAN TRƯỜNG - NGÀY VÀ ĐÊM

- Tổ chức tại sân khấu 126 - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 12/01/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7 ; P20.

H-ARTISTRY

- Tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 04/01/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7; P20; máy chiếu 15.000 lumens.