SIÊU MẪU VIỆT NAM 2013

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - TP.HCM
- Thực hiện vào ngày 20/10/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 120m2.

THE VOICE 2013

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng - TP.HCM
- Thực hiện vào ngày 15/09/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 75m2; LED P7: 25m2; LED P20: 38m2.

THE VOICE KIDS

- Tổ chức tại Phim Trường Giải Phóng - TP.HCM
- Thực hiện vào ngày 24/08/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 35m2; LED P20: 42m2; LED P7: 16m2.

HEINEKEN LIVE ACCESS 2013

- Tổ chức tại Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn SECC
- Thực hiện vào ngày 27/07/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 40m2;LED P20: 35m2; 6 máy chiếu 15.000 lumens; 6 máy chiếu 12.000 lumes; hệ thống panorama 

NHỊP CẦU ÂM NHẠC

- Tổ chức tại Đài Truyền Hình TP.HCM
- Thực hiện vào ngày 29/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 22m2;

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

- Tổ chức tại Phim Trường Giải Phóng- Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 28/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 2m2; LED P7: 50m2.

HTV AWARDS

- Tổ chức tại nhà thi đấu Marximark Cộng Hoà- Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 20/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 50m2 .

BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ

- Tổ chức tại Phim Trường Giải Phóng - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 35m2; LED P20: 70m2.

SHOW ĐÁM CƯỚI

- Tổ chức tại Kumho Asiana Plaza Sài Gòn - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 132m2.

PRUDENTIAL

- Tổ chức tại White Palace - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 02/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 32m2; 4 máy chiếu 15.000 lumens.

LIVE SHOW ĐAN TRƯỜNG - NGÀY VÀ ĐÊM

- Tổ chức tại sân khấu 126 - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 12/01/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7 ; P20.

H-ARTISTRY

- Tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 04/01/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7; P20; máy chiếu 15.000 lumens.