[MÀN GAUZE] Audi Progressive

Tổ chức tại: Nhà thi đấu Quần Ngựa

Ngày thực hiện: 09-12/06/2016

Sử dụng 02 máy chiếu 20k

 Audi Progressive

Nhân Tố Bí Ẩn

Tổ chức tại Phim Trường Pixel

Ngày thực hiện: 11/05/2016

Sử dụng LED: P5

Digital Emotion 2016

Tổ chức tại: SECC Quận 7

Ngày thực hiện: 12-14/05/2016

Sử dụng LED P3

Heineken - Cuồng Nhiệt Đón Cúp C1

Tổ chức tại: Bãi biển Phạm Văn Đồng - Đà Nẵng

Ngày thực hiện: 09/04/2016

LED sử dụng: P5,P7,P20

THE REMIX 2016

Tổ chức tại: Nhà Thi Đấu Quân Khu 7

Ngày thực hiện: 21/02/2016

Sử dụng LED: P5; P7; P20

BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ 2016

Tổ chức tại Nhà Thi Đấu Tân Bình

Ngày thực hiện: 05/03/2016

Sử dụng LED: P3 P5; P7; P20

Heineken Countdown Party 2015

Tổ chức tại: Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội

Ngày thực hiện: 31/12/2015

Sử dụng LED: P5: 160m2; P7: 120m2

Siêu Mẫu Việt Nam 2015

Tổ chức tại: Nhà Thi Đấu Nguyễn Du

Ngày thực hiện: 27/12/2015

Sử dụng LED: P5 46m2; P7 72m2; 2 máy chiếu 20k

Đêm Nghệ Thuật Hennessy Lần 7

Tổ chức tại: Nhà Thi Đấu Nguyễn Du

Ngày thực hiện: 21/12/2015

Sử dụng LED: P5: 283m2; P20: 68m2

Heineken Festival Nha Trang

Tổ chức tại: Quảng Trường Nha Trang

Ngày thực hiện: 19/12/2015

Sử dụng LED: P5 393m2; P20: 80m2

Budweiser Festival

Tổ chức tại: SECC Quận 7

Ngày thực hiện: 13/12/2015

Sử dụng LED P5: 77m2; P7: 36m2

Hội Nghị Mobifone Tháng 10

Tổ chức tại: Gem Center, Tp.HCM

Ngày thực hiện: 07/10/2015

Sử dụng LED: P5: 60m2; P20: 15m2