TÔI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa

- Ngày thực hiện: 23/08/2014

- Sử dụng LED P5 54m2; P7 18m2

Live show Tôi là người chiến thắng
GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ

- Tổ chức tại Phim Trường Giải Phóng

- Ngày thực hiện 23/08/2014

- Sử dụng LED P5 88m2; P20 12m2; Máy chiếu 15k

Live Giọng hát việt nhí 2014
LIVE SHOW KHÁNH LY

- Tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia HN

- Ngày thực hiện: 02/08/2014

- Sử dụng LED P5 63m2

QUÃNG NGÃI KỶ NIỆM 25 NĂM TÁI LẬP

- Tổ chức tại Quảng trường Quảng Ngãi

- Ngày thực hiện: 01/07/2014

- Sử dụng LED P5 47m2; P20 34m2; máy chiếu 15k

MERCEDES BENZ

- Tổ chức tại Cung Việt Xô HN

- Ngày thực hiện: 22/06/2014

- Sử dụng LED P5 235m2; P7 78m2; P20 24m2, Hệ thống Panorama

FUTURE NOW

- Tổ chức tại SECC Quận 7 Tp.HCM

- Ngày thực hiện: 07/06/2014

- Sử dụng LED P5 235m2; P7 96m2; P20 18m2, Hệ thống Panorama

HOA HẬU ĐẠI DƯƠNG

- Tổ chức tại: Phan Thiết

- Ngày thực hiện: 25/05/2014

- Sử dụng LED P5 94m2; P12 26m2; P20 83m2

TIẾNG HÁT MÃI XANH

- Tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình

- Ngày thực hiện: 06/06/2014

- Sử dụng LED P5 40m2; Máy chiếu 5k

PRUDENTIAL

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7

- Ngày thực hiện: 02/04/2014

- Sử dụng LED P5 50m2; máy chiếu 12k

LỄ VINH DANH ANH HÙNG ORION

- Tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương

- Ngày thực hiện: 07/04/2014

- Sử dụng LED P7 166m2, Máy chiếu 12k

LIÊN MINH HUYỀN THOẠI

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ

- Ngày thực hiện: 06/04/2014

- Sử dụng LED P5 231m2

SAPPORO ESCAPE

- Tổ chức tại: Quận 7

- Ngày thực hiện: 08/03/2014

- Sử dụng LED P5 70m2; P7 69m2; P20 66m2.