Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI
(Các sản phẩm Sony)
Hỗ trợ viên 1
( 028.39208340 )
Mr.Tiến
( 0903.947.700 )
Hỗ trợ viên 2
( 028.38371928 )
( Màn hình LED )
Mr. Tín
( 0905.366.656)
HỖ TRỢ DỊCH VỤ
(Cho thuê Màn hình LED & Thiết bị chuyên dụng )
Mr. Tuấn
( 0906.677.158)
Mr. Hải
( 0908.228.979)
Mr. Sơn
( 0908.264.557)
SAPPORO ESCAPE

- Tổ chức tại: Quận 7

- Ngày thực hiện: 08/03/2014

- Sử dụng LED P5 70m2; P7 69m2; P20 66m2.

NHÂN TỐ BÍ ẨN

- Tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7

- Ngày thực hiện: 03/03/2014

- Sử dụng LED P5 110m2; P7 24m2.

LIVE SHOW ĐAN TRƯỜNG - VẪN MÃI 1 NỤ CƯỜI

- Tổ chức tại Sân khấu 126

- Ngày thực hiện: 11/01/2014

- Sử dụng LED P5 44m2; P20 66m2

BÀI HÁT YÊU THÍCH

- Tổ chức tại Cung Việt Xô

- Ngày thực hiện: 09/02/2014

- Sử dụng LED P7 110m2

TẤT NIÊN CTY ĐẤT VIỆT

- Tổ chức tại Khách sạn Sheraton

- Ngày thực hiện: 26/01/2014

- Sử dụng LED P5 75m2; Hệ thống Panorama

VẦNG TRĂNG CỔ NHẠC

- Tổ chức tại Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh

- Ngày thực hiện: 23/01/2014.

- Sử dụng LED P5 15m2.

KOTEX YEAR END PARTY

- Tổ chức tại Khách sạn Nikko.

- Ngày thực hiện: 20/01/2014

- Sử dụng LED P7 18m2; Máy chiếu 5k lumems

LỄ TRAO GIẢI MAI VÀNG

- Tổ chức tại Nhà hát Thành Phố

- Ngày thực hiện: 18/01/2014

- Sử dụng LED P5 25m2.

BÀI CA HỮU NGHỊ

- Tổ chức tại Đài Truyền Hình Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/01/2014 
- Sử dụng màn hình LED P5: 12m2.

HEINEKEN COUNTDOWN PARTY

- Tổ chức tại hồ Bán Nguyệt - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 31/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P20: 122m2.

SAPPORO ESCAPE NEW YEAR

- Tổ chức tại cầu Ánh Sao - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 31/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 7,5m2; P7: 104m2; P12: 50m2; P20: 8m2

NGÔI SAO CỦA NĂM

- Tổ chức tại khách sạn Pullmen - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 12/12/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 57m2; P20: 25m2