FUTURE NOW

123

- Tổ chức tại SECC Quận 7

- Ngày thực hiện: 07/06/2014

- Sử dụng LED P5 235m2; P7 96m2; P20 18m2, Hệ thống Panorama