Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI
(Các sản phẩm Sony)
Hỗ trợ viên 1
( 028.39208340 )
Mr.Tiến
( 0903.947.700 )
Hỗ trợ viên 2
( 028.38371928 )
( Màn hình LED )
Mr. Tín
( 0905.366.656)
HỖ TRỢ DỊCH VỤ
(Cho thuê Màn hình LED & Thiết bị chuyên dụng )
Mr. Tuấn
( 0906.677.158)
Mr. Hải
( 0908.228.979)
Mr. Sơn
( 0908.264.557)
LED Screen P3
- Pixel pitch          3mm 
- Size of module       250mm*250mm 
- Resolution of module   64*64 
- Size of cabinet       500mm*500mm*85mm   
- Resolution of Cabinet   128*128

 

LED Screen P4
- Pixel pitch          4mm 
- Size of module      256mm*128mm 
- Resolution of module  64*64 
- Size of cabinet       512mm*512mm   
- Resolution of Cabinet  128*128
LED Screen P5.21
- Pixel pitch          5.21mm 
- Size of module      250mm*250mm 
- Resolution of module  48*48 
- Size of cabinet       500mm*500mm*60mm 
- Resolution of Cabinet  96*96 
LED Screen P7.62
- Pixel pitch         7.62mm 
- Size of module      244mm*122mm 
- Resolution of module  32*16 
- Size of cabinet       976mm*976mm*85mm 
- Resolution of Cabinet  128*128 

LED Screen P12.5
- Pixel pitch          12.5mm
- Size of module       100mm×200mm
- Resolution of module   6×12
- Size of cabinet       800mm*800mm
- Resolution of Cabinet   64x64
LED Screen P20 (960x320)
- Pixel pitch          20mm 
- Size of module       320mm*320mm 
- Resolution of module  16*16 
- Size of cabinet       960mm*320mm   
- Resolution of Cabinet  48*16 

 

LED Screen P20 (960x640)
- Pixel pitch                20mm 
- Size of module          320mm*320mm 
- Resolution of module   16*16 
- Size of cabinet           960mm*640mm      
- Resolution of Cabinet   48*32