Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI
(Các sản phẩm Sony)
Hỗ trợ viên 1
( 028.39208340 )
Mr.Tiến
( 0903.947.700 )
Hỗ trợ viên 2
( 028.38371928 )
( Màn hình LED )
Mr. Tín
( 0905.366.656)
HỖ TRỢ DỊCH VỤ
(Cho thuê Màn hình LED & Thiết bị chuyên dụng )
Mr. Tuấn
( 0906.677.158)
Mr. Hải
( 0908.228.979)
Mr. Sơn
( 0908.264.557)

Christie Roadster HD20K-J

1
SPECIFICATIONS
Image
- Brightness 20.000 lumens
- Contrast 1600-2000:1 full field | 650:1 ANSI
- Uniformity: 80% brightness uniformmity
Display
- Type: 3DLP 0.95" DMD
- Native resolution: 1920x1080
Lamp
- Type: 3.0kW Xenon bubble lamp module
- Life: 750 hours typical lamp life
Input
Standard
- Analog
- SD/HD-SDI
- Video Decoder
Optional
- Analog
- SD/HD-SDI
- Video Decoder
- Twin HDMI
Signals
- HDTV formats VGA throught to QXGA (2048 x 1536)
- Accepts all current HDTV/DTV formats
- Multi-standard video decoder
- Horizontal and vertical scaling all inputs
Pixel clock
- 165 MHz
Scan rates
- 15 kHz to 120 kHz Horizontal
- 23.97 Hz to 150 Hz Vertical