Màn Phun Sương

Màn Phun Sương

1
Kích thước màn:  Ngang: 3m, cao:  0.6m, dọc: 0.5m
Màn phun:  3m*1.5-3m  (phun với chiều ngang 3m và cao từ 1.5-3m)
Nguồn: AC220V
Công suất: 3 KW
Nước tiêu thụ: 5-7 Lít(hoạt độg trong 1.5 giờ )