Thiết bị trung tâm
PANASONIC AG-MX70

- Bộ trộn tín hiệu video
- 2-BUS, 8 input : composite, Y/C, component, Serial Digital (SDI)
- 600 hiệu ứng kỹ xảo : transitions, key patterns, mosaic, paint, trail và multi-images

EXTRON PA 300

- Khuếch đại tín hiệu RGBHV 
- Băng thông rộng 350Mhz
- Tín hiệu truyền xa 300 mét

EXTRON MTP 15 HD A

- Bộ truyền tín hiệu RGBHV qua cáp TP
- Gồm 1 phát và 1 thu qua cáp UTP23SF-4
- Truyền tín hiệu với khoảng cách 130 m
- Điều chỉnh độ lợi và độ nét

EXTRON MAV 88 AV

- Ma trận tín hiệu composite video
- 8 ngõ vào 8 ngõ ra
- Băng thông 150 Mhz

EXTRON IN1508
- Thiết bị chuyển đổi tín hiệu Video sang RGBHV 
- 8 input : composite video, S-video, component video, RGBHV, RGBS, RGsB, DVI-D digital video 
- 1 output :RGBHV, RGBS, RGsB; Y, R-Y, B-Y

 

EXTRON MVX 88 VGA A

- Ma trận tín hiệu RGBHV 
- 8 ngõ vào 8 ngõ ra 
- Băng thông 350 Mhz

EXTRON ISS 408

- Bộ trộn tín hiệu Video : cut và disolve
- Output : RGBHV và DVI
- Input : RGBHV, RGBS, RGsB, RGBcvS, component video, S-video, composite video

Trang