Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI
(Các sản phẩm Sony)
Hỗ trợ viên 1
( 028.39208340 )
Mr.Tiến
( 0903.947.700 )
Hỗ trợ viên 2
( 028.38371928 )
( Màn hình LED )
Mr. Tín
( 0905.366.656)
HỖ TRỢ DỊCH VỤ
(Cho thuê Màn hình LED & Thiết bị chuyên dụng )
Mr. Tuấn
( 0906.677.158)
Mr. Hải
( 0908.228.979)
Mr. Sơn
( 0908.264.557)
SAMSUNG PLASMA PS-42E7S

- Màn hình Plasma 42" 
- Độ phân giải 852 x 480 
- Độ sáng 1.500 cd/m2 
- Độ tương phản 10.000:1 

LG PLASMA 42-PG10R

- Màn hình Plasma 42" 
- Độ phân giải 1024 x 768 
- Độ sáng 1500 cd/m2 
- Độ tương phản động 30,000:1 

SAMSUNG PLASMA PS-42C7S

- màn hình Plasma 42" 
- Độ phân giải 852 x 480
- Độ sáng 1,500cd/m2
- Độ tương phản 10,000 : 1

SAMSUNG PLASMA PS-50Q7

- Màn hình Plasma 50"
- Độ phân giải 1366 x 768 
- Độ sáng 1300 cd/m2 
- Độ tương phản 10.000:1

SAMSUNG PLASMA PS-50P5H

- Màn hình Plasma 50" 
- Độ phân giải 1366 x 768 
- Độ sáng 1300 cd/m2 
- Độ tương phản 10.000:1

SAMSUNG PLASMA PS-63P5H

- Màn hình Plasma 63" 
- Độ phân giải 1366 x 768
- Độ sáng 1.000 cd/m2
- Dộ tương phản 10.000 :1