DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG 2017

Ngày 10.6.2017, tại trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra lễ biểu dương “Thương hiệu phát triển bền vững – Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao Việt Nam 2017”. Giải thưởng do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam cùng Báo Thương hiệu và Công luận tổ chức nhằm biểu dương và tôn vinh các doanh nghiệp và thương hiệu tiêu biểu.

Tại giải thường lần này, Công ty Hồng Nhân Electronics đã đạt được danh hiệu top 50 thương hiệu bền vững 2017 và Top 50 

Hne